Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Základná internátna škola Sv. Filipa Neriho, Keňa

Základná škola bola postavená s cieľom poskytnúť vzdelanie marginalizovaným skupinám detí ako sú deti ulice, siroty a polosiroty, deti s ochorením HIV/AIDS, deti slobodných matiek, deti s telesným postihnutím a s albinizmom a deti z extrémne ťažkých sociálnych situácií.

Škola sa nachádza v oblasti Joska, v kraji Machakos, približne 50km od hlavného mesta Nairobi. Je  jedinečná v krajine, nakoľko poskytuje vzdelanie všetkým marginalizovaným skupinám. Je to jediná základná škola vo východnej Afrike spravovaná Slovákmi a je jedinečná svojho druhu. Momentálne tam študuje 572 detí, z toho 30 handicapovaných. Škola  bola  otvorená  verejnosti  s cieľom  úplnej  integrácie  detí  do  spoločnosti   a prevencie segregácie určitých skupín detí. Deti tak spolunažívajú v symbióze a učia sa jeden od druhého. Viac sa dočítate na stránke školy: https://www.stphilipneriprimary.com/ alebo na facebooku: https://www.facebook.com/St-Philip-Neri-Primary-School-294293597361691

V škole je deťom poskytované vzdelanie, ubytovanie na internáte, jedlo 4x denne, školské potreby a pomôcky vrátane všetkých učebníc, hygienické a internátne potreby, zdravotná starostlivosť na klinike v priestoroch základnej školy. Po ukončení základnej školy sú deti naďalej podporované v štúdiu na stredných či vysokých školách.

V škole momentálne pracuje 28 učiteľov, 4 vychovávatelia, 1 školský sociálny pracovník  a iný pomocný personál. Základná škola dosahuje vynikajúce výsledky a patrí medzi najlepšie v kraji. Mnohí ôsmaci vďaka nadpriemerným výsledkom dostávajú štátne štipendiá či štipendiá cez iné organizácie. V roku 2018 bolo ku škole dostavané zdravotné stredisko, ktoré je primárne určené pre deti zo školy, ale je otvorené aj komunite.

Štúdium detí je financované prostredníctvom rôznych zbierok, darov a projektu Adopcia na diaľku. Na čakacej listine je aktuálne 43 detí z veľmi ťažkých podmienok.

Nadácia Pomoc druhému sa v roku 2021 rozhodla podporiť zabezpečenie špeciálnej  zdravotnej starostlivosti všetkým 30-tim handicapovaným deťom, ktoré v tom čase školu navštevovali. Išlo o špeciálnu zdravotnú starostlivosť, ktorú im nedokázali zabezpečiť vo vlastnom zdravotnom stredisku. Deti s telesným postihnutím či s albinizmom musia pravidelne navštevovať odborných lekárov: deti s telesným postihnutím chodia najčastejšie na ortopédiu a fyzioterapiu, deti s albinizmom na oftalmológiu a dermatológiu. Okrem odbornej zdravotnej starostlivosti potrebujú často aj špeciálne zdravotnícke pomôcky ako sú ortopedické topánky, barle, dioptrické okuliare pre albínov, klobúky na hlavu pre albínov, slnečné opaľovacie krémy, výživové doplnky.