Pekárenská dielňa v Kambodži

Predstavu zrealizovať pekárenskú dielňu vo forme sociálneho podnikania v Phonm Penh mala Monika Nová už dlhšiu dobu. Znalosť kambodžského prostredia a dlhoročné skúsenosti s prácou v sirotinci House of Family Kambodža ju prinútili zamyslieť sa nad skutočnosťou, že deti v sirotinci postupne dospievajú. A čo bude s nimi ďalej? Z hľadiska nebudovania tzv. závislosti na financiách od sirotinca, bolo preto namieste vytvoriť taký podprojekt, ktorý bude generovať aj príjem, a to aspoň určitej skupine mladých dospelých žijúcich v tomto pobytovom zariadení.

Námet na vznik pekárenskej dielne vznikol z dlhoročných projektových skúseností Moniky, ktorá sa témam Rozvojovej spolupráce a Humanitárnej pomoci venuje i vo svojej akademickej činnosti. Po skúsenostiach z afrického Malawi so zakladaním takéhoto typu projektu v koncepte sociálneho podnikania, kde sa budovala pekárenská dielňa v rámci internátnej školy, sa Monika rozhodla zrealizovať pekárenské dielňu vo forme sociálneho podnikania taktiež v Kambodži. V rámci svojej práce na projekte House of Family mala Monika vo svojej kompetencii aj spoluprácu so sponzormi, medzi ktorých už dlhé roky patrí aj Nadácia Pomoc druhému. Na základe našej dlhoročnej spolupráce, spoločnej  vízie a komunikácie, sme prišli k spoločnému názoru a to: Vybudovať koncept sociálneho podnikania - pekáreň pre mladých dospelých zo sirotinca HOF.

V Októbri 2022 sa tak projekt sociálneho podnikania – pekárenskej dielne začal postupne budovať. V prenajatých priestoroch – blízko kráľovského paláca v Phnom Penh, Monika postupne zriadila dielňu. Koncom roka sa jej poradilo pripraviť všetko na prevádzku a mohol sa tak začať tzv. training. Mladí dospelí boli rozdelení do skupín, kde sa naučili pracovať s cestom, osvojili si techniku pečenia ale aj základy hygieny. To všetko pod odborným vedením učiteľov z odboru. Prvým výrobkom, ktorý sa mladí dospelí naučili piecť bola vianočka. Napečené vianočky ozdobili aj vianočný stôl sirotinca House of Family. Aj keď sa jedná z kultúrno-náboženského hľadiska o budhistickú zem, tradícia Vianoc v HOF je dlhodobo zaužívaná a medzi deťmi veľmi obľúbená. Ostatné vianočky boli darované okolitým veľvyslanectvám. Od začiatku tohto roka sa na pekárni naďalej pokračuje v tréningu. Zároveň prebehla diskusia a výskum medzi potencionálnymi odberateľmi, a to v súvislosti s otázkou: Aký druh pečiva by bol najviac žiadaný? Na základe diskusií tak v marci 2023 budú pre dohodnutých predajcov pripravovať tzv. promo balíček. Balíček bude obsahovať 5 výrobkov – lúpačku, mini vianočku, škoricový slimák, moravské koláče a chlieb. Promo balíček je určený pre dohodnutých predajcov, ktorí budú každé ráno odoberať pečivo pre svoj pojazdný vozík. V Kambodži sa veľa vecí predáva na ulici a to práve väčšinou na pojazdných vozíkoch. Monika a jej tím sa budú usilovať, aby mali časom tiež svoj vlastný predajný vozík. 

Aktuálne sa čaká už iba na vydanie posledného nutného dokumentu – Certifikátu k prevádzke a spustia pekáreň. A aby sme nezabudli! Názov pekárne bude „CROWN BAKERY“. Viete prečo? Kambodža je kráľovstvo a súčasný kráľ  študoval v Československu! Tak im spoločne držme palce! A nezabudnite, že ak budete v Kambodži, v blízkosti kráľovského paláca, dajte nám vedieť a ako občania Slovenskej a Českej republiky budete mať v pekárni jednu lúpačku zdarma😊.