Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

O nás

Vízia a ciele nadácie

Nadácia Pomoc druhému bola založená v roku 2005 s cieľom pomáhať deťom a mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám začleniť sa do spoločnosti a žiť plnohodnotný život.

V roku 2011 po návšteve sirotinca - projektu House of Family v Kambodži sme sa rozhodli našu pomoc zamerať aj mimo územie Slovenska. Naše poslanie sa tak rozšírilo o ochranu života a zdravia chorých či zdravotne znevýhodnených detí v rozvojových krajinách. Spolu s partnermi preto pomáhame zabezpečovať lekársku starostlivosť, lieky, stravu aj vzdelanie týmto deťom. Viac o našich projektoch sa dočítate v sekcii Naše aktivity

Vďaka návštevám rodín detí so zdravotným znevýhodnením a reflektovaniu ich potrieb, sme v roku 2016 založili vlastné neziskové zdravotnícke Rehabilitačné centrum Natália. Centrum bolo založené s cieľom ponúknuť rodinám cenovo dostupné odborné rehabilitačné služby. Činnosť centra pokračuje v rozširovaní svojich služieb a zvyšovaní kvalifikácie svojich zamestnancov.

Naša nadácia má aj vlastný darcovský portál zameraný na pomoc deťom a mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením, ktorí prostredníctvom svojho príbehu môžu osloviť darcov a zbierať si finančné prostriedky potrebné na pravidelnú rehabilitáciu a zdravotnícke pomôcky, ktoré prispievajú k skvalitneniu života rodiny. 100% individuálnych darov smeruje priamo na účel uvedený v príbehu. Všetky náklady spojené s administráciou darcovského portálu sú hradené zo súkromných zdrojov zakladateľa nadácie.

Zakladateľ

Ing. Július Horváth
Ing. Július Horváth
zakladateľ nadácie, predseda správnej rady
Zakladateľ vníma filantropiu – nezištnú vzájomnú pomoc – ako základný kameň rozvoja spoločnosti a pozýva každého k spolupráci pri jej rozširovaní.

Zamestnanci

Sme malý tím, ale s o to väčším zanietením sa každý deň venujeme napĺňaniu vízie a cieľov nadácie. Nefungovalo by to ani bez našich externých spolupracovníkov či dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú s účtovníctvom, personalistikou a IT 😊.

Mgr. Katarína Spevárová
Mgr. Katarína Spevárová
Správca nadácie, manažérka dobrovoľníkov a zahraničných projektov
Mgr. Ľubica Chnápková
Mgr. Ľubica Chnápková
Manažérka darcovského portálu, externá komunikácia

Naši partneri