Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Podujatie Dobropark

Deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny majú menej príležitostí ako zmysluplne tráviť voľný čas, zabaviť sa a spoznať nových kamarátov. Preto vznikla myšlienka vytvoriť takéto podujatie, ktoré je spojením zábavy, no zároveň i terapie a vytvára priestor na nadväzovanie nových priateľstiev.

Prvý ročník Dobroparku sa konal v roku 2015 v mestskom parku v Hlohovci a bol to skvelý deň, na ktorom sa stretli deti so zdravotným znevýhodnením s dobrovoľníkmi za účasti širokej verejnosti. Počas popoludnia si deti mohli vyskúšať hudobný, výtvarný či modelovací workshop. Úprimná a nefalšovaná radosť týchto mladých ľudí bola odmenou pre všetkých zainteresovaných. To čo nás ale najviac potešilo, bol vznik nových priateľstiev. V podobnom formáte sa konal aj druhý ročník v roku 2016.

V roku 2017 sme konanie Dobroparku presunuli do nových priestorov nášho rehabilitačného centra Natália a Nadácie Pomoc druhému. Odvtedy tak podujatie prebieha aj za prítomnosti našich fyzioterapeutov, špeciálnych pedagogičiek a pre deti vytvára známu a komornejšiu atmosféru. Okrem workshopov sa snažíme deťom na každom Dobroparku vytvoriť jedinečný program.

V poradí 4. ročník sa po kratšej odmlke uskutočnil v septembri 2021. Pre deti sme pripravili výtvarné a hudobné workshopy, ktoré viedla veselá dvojica Ceruzko a Farbička. Veľkú radosť urobili terapeutickí psíkovia z EduCanis world a na záver kúzelník vyčaril okrem kúziel aj veľa úsmevov a detského smiechu. Vďaka sponzorom si každé dieťa z podujatia odnieslo okrem pekných spomienok aj balíček s hodnotnými darčekmi ako spomienku na tento deň.

Dobropark 2022 bol plný zábavy, detskej radosti a nových priateľstiev. Nechýbalo na ňom množstvo dobrých ľudí a rozžiarených detských očí. Partnermi 5. ročníka sa stali Nadácia ZSE a Mesto Hlohovec. Vďaka ich finančnej podpore sme tak pre deti mohli pripraviť naozaj bohatý zábavný a terapeutický program. Nechýbali stálice našich Dobroparkov, dvojica Ceruzko a Farbička, ktorí deti rozveselili a rozospievali hneď v úvode. Súťažné disciplíny boli pripravené a zrealizované za účasti šikovných fyzioterapeutov a špeciálnych pedagogičiek z nášho Centra Natália. Na podujatí nesmel chýbať terapeutický psík, tentokrát to bol Tim, ktorý spravil deťom naozaj obrovskú radosť. V závere podujatia malých aj veľkých zabával Mr. Bubble so svojou bublinovou šou. Všetci zúčastnení dostali medaily za statočnú účasť na súťažných disciplínach a vďaka našim skvelým sponzorom sme ich opäť mohli obdarovať krásnymi darčekmi. 

Šiesty ročník Dobroparku sa uskutočnil 31.8.2023 a navštívilo ho 120 účastníkov. Podujatia sa zúčastnili najmä deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj ich súrodenci, rodičia a kamaráti, ďalej klienti zo spriatelených miestnych organizácií (DSS Pastuchov, Klub Kľúčik Hlohovec), dobrovoľníčky a terapeutky z Rehabilitačného centra Natália. Na tomto ročníku nás poctili svojou návštevou divadelníci s Downovým syndrómom zo sociálneho divadla HOPI HOPE, ktorí odohrali účastníkom milé prestavenie Cisárové nové šaty. Bohatý terapeutický a zábavný program pozostával zo súťaží, canisterapie, muzikoterapeutických a arteterapeutických aktivít a na záver programu kúzelník Peter Šesták predviedol kúzla a rozžiaril všetky detské tváre.

Chcem podporiť realizáciu Dobroparku!