Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Sociálne podnikanie realizované mladými dospelými zo sirotinca v Kambodži.

Námět na vznik pekárenské dílny vznikl z dlouholetých projektových zkušeností. Znalost kambodžského prostředí a dlouholeté zkušenosti s prací v House of Family mě přiměli zamýšlet se i nad otázkou inovace a skutečnosti, že děti v sirotčinci dospívají a z hlediska nebudování tzv. závislosti na financích od sirotčince, by bylo vhodné vytvořit podprojekt, který bude generovat i příjem a to alespoň určité skupině dospívajících, žijících v tomto pobytovým zařízení.

Tématům Rozvojové spolupráce a Humanitární pomoci se zabývám i ve své akademické činnosti na Univerzitě Karlově a na VŠ sv. Alžběty, Bratislava na detašovaném pracovišti v Praze. Koncept sociálního podnikání, který známe z evropského prostředí, se mi velmi líbí a vidím v něm velký potenciál a to nejen v podmínkách pracovního trhu v Evropě, ale i v rozvojových krajinách, kde může být trochu odlišněji koncipován ve svém základním poslání, ale může být například i realizován v kontextu rozvojového projektu, což byla moje představa pro formu vybudování pekárenské dílny. Po zkušenostech z afrického Malawi a zakládáním tohoto typu projektu v konceptu sociálního podnikání, kde jsme budovali pekárenskou dílnu v rámci internátní školy, jsem se rozhodla i pro tento typ vybudování v Kambodži. Představu, jak zrealizovat pekárenskou dílnu ve formě sociálního podnikání v Phnom Penh (hlavní město Kambodže) jsem měla již delší dobu. V rámci své práce na projektu House of Family jsem měla ve své kompetenci i spolupráci se sponzory, mezi které patří mnoho roků i slovenská Nadace Pomoc druhému. Na základě naší vzájemné komunikace a diskuzí jsme došli ke společnému názoru, že pro starší dospívající z House of Family  (nad 17. roků věku) vybudovat tento typ konceptu sociálního podnikání a navrhla jsem tedy zřídit pekárenskou dílnu. Po svém více než ročnímu pobytu v Kambodži, jsem následně osobně představila v Nadaci Pomoc druhému projektový záměr konkrétněji a vize do budoucnosti. Od října 2022 se v Kambodži projekt pekárenské dílny postupně a aktivně buduje. V pronajatých prostorách v domě jsme nejprve vymalovali celý dům, uklidili jej a postupně zřídili pekárenskou dílnu, sklad surovin, kancelář a místnost na přespání, kde mohou přespávat ti, kteří budou na noční směně, jelikož se pečivo musí připravovat v nočních a v brzkých ranních hodinách. Jsme rádi, že se nám povedlo vyjednat prostor v centru hlavního města Phnom Penh, poblíž královského paláce, který umožňuje strategickou polohu pro odběratele a prodej výrobků. Připravovali jsme všechny potřebné úřední dokumenty, které jsou nutné na provoz. Občas narazily i na technický problém, např. koupená pec byla velká a neprošla malou uličkou, která vede k domu a nebo jsme museli vyměnit v domě volty za větší, která jsou nutná na elektrické napětí pro elektrické zařízení.

Nezbytné také bylo vymyslet název a logo pekárenské dílny. Po úvaze jsem se rozhodla pro název „Crown Bakery“ v překladu „Korunní pekárna“ a to z následujícího důvodu, který má i svoji pointu a význam: Kambodža je královstvím a současným králem je Norodom Sihamon, který byl svým vlastním otcem, jako malý devítiletý chlapec poslán  na studia do Československa. V Praze žil a chodil na základní školu. Do Československa se opět vrátil a to na studia vysokoškolské (studoval na Akademii múzických umění v Praze, obor balet). Naučil se český jazyk a dodnes je schopen v tomto jazyce hovořit. Je to tedy jediný královský panovník na světě, který hovoří českým jazykem a rozumí slovenskému jazyku při mluveném slovu. K Československu (v současnosti k České republice a Slovanské republice) měl a má stále, velmi vřelý vztah. House of Family v Phnom Penh osobně navštívil. V rámci tohoto pekárenského projektu, chci taktéž oficiálně požádat krále o jeho návštěvu a pozvat jej do prostorů pekárenské dílny (úsměvná poznámka: neměl by to daleko, jelikož pekárenská dílna je cca 200 metrů od královského paláce, tzn. byla by to také i sousedská návštěva a zvali bychom vlastně souseda). Dále plánuji, že napečeme s dětmi pečivo z naší produkce a předáme následně v balíčku, do královského paláce, pro krále na ochutnání. K balíčku s pečivem přiložím i osobní pozvání do pekárny.

Do Vánoc 2022 se nám vše podařilo připravit pro provoz a prvním našim pečením byly vánočky. Napečené vánočky nám ozdobili vánoční stůl i v House of Family (poznámka: i v House of family se slaví vánoce i když se jedná z kulturně-náboženského hlediska o budhistickou zemi). Tradice vánoc je v House of Family dlouhodobě zavedena a u dětí velmi oblíbená, včetně nazdobeného stromečku, který je v hlavním atriu od počátku adventního času). Další vánočky byly darovány i zahraničním ambasádám, které mají své zastupitelské úřady v Phnom Penh. Následně od roku 2023 začal tzv. training starších dětí (dětí nad 17. roků jejich věku) v pečení. Děti jsou rozděleni do skupin a učí se pracovat s těstem, s pečící technikou, měli i lekci základy hygieny, a hlavně se učí péct a to pod odborným vedení učitelů z oboru. Každý z nás máme jiné zájmy a také tendence k učení se péct a také ne všechny straší děti jsou zapojené do tohoto projektu, ale jen ty, kteří chtějí a mají zájem, určitou motivací pro ně je, že budou mít časem i finanční odměnu ve formě brigády. Záměr personální je koncipován tak, že budou skupiny dětí, které se budou střídat (poznámka: starší děti, kteří nyní v pekárně jsou zapojeni studují na univerzitách či na vyšších školách a jsou časově limitování i školním rozvrhem). Vždy bude přítomna supervizorka, která bude pracovat na plný pracovní úvazek v této pekárenské dílně a bude zastávat pracovní pozici tzv. mistrové směny / vedoucí směny. Pozici supervizorky již máme zajištěnou, mladá žena (jménem Chanra) bydlí vedle pekárenské dílny a s námi již v současnosti peče a učí se receptury, má velmi vřelý vztah k dětem a pečení jí jde velmi dobře. Od začátku letošního roku jsme si pokládali provozní otázku a následně i realizovali výzkum mezi potencionálními odběrateli, a to v souvislosti, co za druh pečiva, by bylo nejvíce poptávané mezi kupujícími / odběrateli. Diskutovali jsme, co zařadit do produkce, jaké druhy pečiva.  Jsme si vědomi, že nemůžeme konkurovat velkým pekárnám, a to jak z personálního hlediska, tak i menší velikostí pekárenské dílny a jejím vybavením, která je koncipovaná na menší výrobu. Nyní připravujeme event, tzv. promo akci a to ve formě balíčku, který bude obsahovat 5 našich produktů, které se nyní děti pilně učí pod vedením učitelů, jedná se o tyto výrobky: loupáček, mini vánočka, skořicový šnek, cookies, moravské koláče a chleba. Chleba však nebude s kůrkou, tak jak jej známe u nás ze Slovenské či České republiky, ale khmérský, který je chuťově podobný více rohlíkovému bílému těstu a vzhledově k toustovému chlebu, ale u místních obyvatel však velmi populárním a tradičním chlebem, tak jako je u nás ten s kůrkou.

Jelikož v Phnom Penh pracuje a žije i mnoho cizinců z Evropy, USA, Austrálie, tak výše uvedené sladké pečivo, bude nabízeno i těmto potencionálním odběratelům (v rámci těchto cizineckých komunit byl dělán i výzkum, tzv. co by poptávali). V Kambodži se mnohé (poznámka: od zvířat, syrového masa, přes vařené jídlo a nápoje, až po oblečení a službu opravování bot) prodává na ulici a to většinou na pojízdných vozících. Tuto formu chceme taktéž vyzkoušet a prodávat v rámci tzv. pouličního prodeje. V současnosti již máme oslovené prodejce, kteří budou ráno odebírat pečivo na svůj prodejní pojízdný vozík, kde mají i k prodeji i další potravinové či nápojové produkty. Postupem času, dle tržeb a odbytu, bychom případně měli i svůj pojízdný prodejní vozík, který by po provozní stránce v ulicích, provozoval někdo z našich starších dospívajících. V současnosti, stejně jako na Slovensku či v České republice, je i v Kambodži velmi populární delivery - donáška objednaného jídla. Chceme se postupně dostat na úroveň tzv. zalogování mezi delivery služby a jejich prostřednictvím pečivo distribuovat přímo do kanceláří, apartment domů - nejen se zahraniční klientelou. Příští měsíc (březen 2023) již realizujeme event balíčky a následně po obdržení posledního nutného dokumentu /certifikátu k provozu spouštíme prodej:).

Monika Nová