Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Čo je detská mozgová obrna?

Detská mozgová obrna je dlhodobé ochorenie spojené s mnohými ťažkosťami zdravotného, pedagogického, sociálneho a spoločenského charakteru. Detská mozgová obrna (DMO) predstavuje skupinu porúch ovplyvňujúcich schopnosť pohybovať sa. Je zapríčinená poškodením mozgu počas tehotenstva, pôrodu alebo krátko po narodení dieťaťa.

Detskú mozgovú obrnu rodzeľujeme na tri formy:

1. SPASTICKÁ FORMA DMO

POŠKODENIE MOTORICKEJ ČASTI

Je vôbec najbežnejšou formou a postihuje 70-80% ľudí s DMO. Je charakterizovaná trvalo zvýšeným svalovým napätím, ktoré obmedzuje až znemožňuje pohyb v postihnutých oblastiach. Podľa počtu postihnutých končatín sa rozdeľuje na:

Diparetická forma postihuje celé telo – horné končatiny menej ako dolné končatiny.
Hemiparetická forma sa prejavuje ochrnutím oboch pravých, alebo ľavých končatín.
Triparetická forma postihuje obyčajne obe nohy a jednu ruku, alebo opačne.
Kvadruparetická forma je ťažším typom niektorej z uvedených foriem s postihnutím hlavy, trupu, oboch horných i dolných končatín.

2. NESPASTICKÁ FORMA DMO

POŠKODENIE BAZÁLNYCH GANGLIÍ

Vyskytuje sa u 10-20% pacientov a prejavuje sa patologicky rýchlym a neovládateľným striedaním napätia a uvoľnenia svalstva v postihnutých oblastiach. Typickými príznakmi sú atetóza – prudké nepotlačiteľné vlnité pohyby a chorea – drobné mimovoľné neovládateľné trasľavé pohyby.

Hypotonická forma DMO
Prejavuje sa celkovým znížením svalového napätia na trupe a končatinách. Postihnuté deti majú väčší rozsah pohybu v kĺboch, chôdza je neistá o širšej báze. Táto forma je zaujímavá tým, že sa vyskytuje prevažne v kojeneckom veku. Neskôr okolo tretieho roku dieťaťa prechádza práve táto hypotonická forma do niektorých zo spastických alebo najčastejšie do dyskinetických foriem. Vo výnimočných prípadoch môže táto forma zotrvať kedy hovoríme o tzv. trvalom hypotonickom syndróme.

3. ATAKTICKÁ FORMA DMO

POŠKODENIE MOZOČKU

Je pomerne vzácna a postihuje len 5-10% pacientov s DMO. Pri tejto forme je poškodené vnímanie rovnováhy a citlivosti, čo spôsobuje problémy s motorickou koordináciou. Chôdza je nestabilná
a chodidlá sú kladené ďaleko od seba – tzv. opilecká chôdza. Títo ľudia môžu trpieť tiež tzv. intenčným tremorom, teda trasením objavujúcim sa pri činnostiach riadených vôľou.

Kombináciou týchto 3 hlavných foriem DMO môže vzniknúť zmiešaná forma DMO. Najčastejšia je kombinácia spastickej a dyskinetickej formy. KOMBINOVANÉ POŠKODENIE.

Viac o detskej mozgovej obrne sa dozviete na našom webe dietasdmo.eu.